GDPR

Från och med 25 Maj gäller nya regler om hur vi behandlar och lagrar information om dig.

Den föregående lagen, PuL (Personuppgiftslagen) ersätts med EU:s GDPR (General Data Protection Regulation) vilket innebär att IdéSömnad i Borås måste informera dig om att vi registrerar och bearbetar personuppgifter om dig, som du också har rätt till att få se vad det är för uppgifter som har registrerat, hur och vad de används till, och om du vill ändrar vi felaktiga uppgifter, eller till och med tar bort, om det inte behövs med lagliggrund. Kontakta administrationen (de i föreningen du vet jobbar med avtalen och lönen) för att få insyn, korrigera eller få överflödig information borttagen alternativt mejla oss på foretaget@idesomnadiboras.se

Direktlänkar för dig som är:

– Anställd – Arbetstränande – Anhörig – Medlem – Kund

Dina personuppgifter som anställd i IdéSömnad i Borås ideell förening.

Vad används uppgifterna för?

 • Intern redovisning
 • Anställningsavtal
 • Rapportering till Skatteverket
 • Rapportering till Pensionsmyndighet
 • Rapportering till Arbetsförmedlingen
 • Utbetalning av lön

Vad som används och hur:
I Anställningsavtalet behöver vi ha ditt för-och efternamn, personnummer, telefonnummer, folkbokföringsadress.
Utöver behöver vi också uppgifter om ackumulerad inkomst, innehållen preliminärskatt, löneuppgifter, arbetstid, uppgifter om bankkonto, anställningstid, anställningsform, semester, kompledighet, rapporterad arbetstid, övertid, frånvaro och frånvaroorsak.
(Behandling av personuppgifter som är känsliga, tex uppgifter om hälsa, används bara när det är nödvändigt och har stöd i lag.)
Detta behöver vi för att kunna ingå i ett avtal med dig och fullfölja förpliktelser vi har mot myndigheter och svensk lag.
Men det används också som underlag för din lön, inrapportering till pensionsmyndigheter, arbetsförmedlingen, skatteverket och interna rapporter.
Om du inte vill lämna dina personuppgifter kan IdéSömnad i Borås inte fullgöra anställningsavtalet med dig.
IdéSömnad i Borås behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för oss att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning. När anställningen upphör kommer de uppgifter som inte måste sparas enligt lag att raderas.
Skulle du uppleva att IdéSömnad i Borås inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.
Vi önskar dock att du vänder dig till IdéSömnad i Borås först, det är viktigt att du som anställd ska känna dig trygg hos oss på IdéSömnad i Borås.

Till toppen av sidan

Dina personuppgifter som Praktiserande/Arbetstränande i IdéSömnad i Borås ideell förening.

Vad används uppgifterna för?

 • Intern redovisning
 • Rapportering till Arbetsförmedlingen

Vad som används och hur:
I underlaget för din praktikplats/arbetsträningsplats behöver vi ha ditt för-och efternamn, personnummer, folkbokföringsadress.
Utöver behöver vi också uppgifter om arbetstid, praktik/arbetsträningstid, rapporterad arbetstid, frånvaro och frånvaroorsak.
(Behandling av personuppgifter som är känsliga, tex uppgifter om hälsa, används bara när det är nödvändigt och har stöd i lag.)
Detta behöver vi för att kunna ingå i ett avtal med dig och fullfölja förpliktelser vi har mot myndigheter och svensk lag.
Men det används också som underlag för inrapportering till arbetsförmedlingen och interna rapporter.
Om du inte vill lämna dina personuppgifter kan IdéSömnad i Borås inte fullgöra praktik/arbetsträningsplatsavtalet med dig.
IdéSömnad i Borås behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för oss att kunna fullgöra förpliktelser enligt avtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning. När praktiken/arbetsträningen upphör kommer de uppgifter som inte måste sparas enligt lag att raderas.
Skulle du uppleva att IdéSömnad i Borås inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.
Vi önskar dock att du vänder dig till IdéSömnad i Borås först, det är viktigt att du som praktikant/arbetstränande ska känna dig trygg hos oss på IdéSömnad i Borås.

Till toppen av sidan

Information till dig som är anhörig till personal i IdéSömnad i Borås ideell förening

Din maka/sambo eller annan närstående har anmält dig som anhörig hos oss, och om det händer hen något så kontaktar vi dig.
Informationen som registreras är den anställdes namn och ditt namn samt hur vi vid nödfall skall kunna nå dig.
Skulle du uppleva att IdéSömnad i Borås inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.
Vi önskar dock att du vänder dig till IdéSömnad i Borås först, det är viktigt att du som praktikant/arbetstränande ska känna dig trygg hos oss på IdéSömnad i Borås.

Till toppen av sidan

Information till dig som är medlem i IdéSömnad i Borås ideell förening

Vad används uppgifterna för?

 • De kan användas för framtida nyhetsbrev, vilket i så fall du skall kunna avböja.
 • För att upprätt ställa en medlemsförteckning.

Vad är det för uppgifter?

 • För och efternamn
 • Postadress
 • När du betalade in din insats eller/och medlemsavgift
 • Hur mycket du totalt betalat in till föreningen
 • Telefonnummer/mejladress (för att kunna kolla av att kallelser kommit ut i behörig ordning)

Dessa uppgifter, förutom telefonnummer/mejladress behöver vi för att upprätt ställa en medlemsförteckning och skicka ut kallelser till våra medlemmar.
Vi behåller dessa uppgifter i innevarande år (detta år), + 7 år till i bokföringen.
Skulle du uppleva att IdéSömnad i Borås ideell förening inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.
Vi önskar dock att du vänder dig till IdéSömnad i Borås först, det är viktigt att du som medlem ska känna dig trygg hos oss.

Till toppen av sidan

Information till dig som är fakturakund hos IdéSömnad i Borås ideell förening

Vad används uppgifterna för?

 • För att kunna fullfölja avtalet med dig som kund

Vad är det för uppgifter?

 • För och efternamn
 • Postadress

Dessa uppgifter behöver vi för att kunna fullfölja avtalet med dig som fakturakund.
Vi behåller dessa uppgifter i innevarande år (detta år), + 7 år till i bokföringen.
Skulle du uppleva att IdéSömnad i Borås ideell förening inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.
Vi önskar dock att du vänder dig till IdéSömnad i Borås först, det är viktigt att du som kund ska känna dig trygg hos oss.

Till toppen av sidan

Om du upptäcker ett fel på hemsidan, vänligen kontakta Sandra