info

Vad är ett socialt företag?

  • Har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv.
  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • Återinvestera sina vinster i den egna eller liknande verksamheter.
  • Är fristående från offentlig verksamhet
  • Drivs enligt kooperationens värderingar.

Sociala företag

  • Erbjuder produkter och/eller tjänster på marknaden med kvalitet som främsta konkurrensverktyg.
  • Erbjuder stat och kommuner tjänster inom området rehabilitering och arbetsintegrering med kvalitet som främsta konkurrensverktyg.

Ett socialt företag fungerar som vilket företag som helst.
Företagsformen är oftast Ekonomisk eller Ideell förening.

Andra sociala företag i borås:
Shabelle lokalvård
Restaurang Guldkanten
Spinnrocken
Sociala företag utanför Borås:
Arbetsglädjen (Skene)
– Stjärnorna lokalvård (vårgårda)

Om du upptäcker ett fel på hemsidan, vänligen kontakta Sandra